Malo clinic ישראל

שיעורי הצלחה All-on-4

שיעורי הצלחה All-on-4

99.86% הצלחה בטיפולי השתלת שיניים ביום אחד בשיטת ALL ON 4 המקורית.

read more

All-on-4™

תפיסה מהפכנית

שיקום הפה של מטופלים חסרי שיניים לחלוטין בעזרת 4 השתלות בלבד בלסת העליונה …

read more